• Home
  • Nieuws
  • Update: Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Update: Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Hallo beste Berner liefhebbers,

Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer een aantal nieuwe besluiten moeten nemen en een aantal besluiten moeten herzien. Erg jammer maar het is helaas niet anders. We hopen dat de situatie snel verbetert zodat we weer, waarschijnlijk in aangepaste vorm, een aantal zaken kunnen opstarten. Tot die tijd hebben we deze additionele keuze moeten maken:

  • De KK-Match die we in eerste instantie verplaatst hadden naar 19 september zal dit jaar komen te vervallen, de situatie is daarvoor te onzeker. De 19e september willen we wel vrijhouden voor een evenement wat minder voorbereiding vergt. Zodra hier meer over duidelijk is, zullen we u hierover informeren.
  • De raskeuring van 23 mei die was verplaatst naar 27 juni kom te vervallen. Een tijdelijke dispensatie regeling is in de maak en zal binnenkort worden gepubliceerd.
  • De voorjaars ALV van 18 mei komt dit jaar te vervallen. De kandidaat-penningmeeester, Marnix van Boetzelaer, die we dan hadden willen laten kiezen hebben we gevraagd ad-interim alvast het bestuur te versterken.

Als bovenstaande besluiten vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website worden gecommuniceerd.

Let goed op jullie zelf en geniet jullie grootste vriend.

Jan van Zetten, 3 mei 2020

Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond