VAN DE BESTUURSTAFEL !!!!!

Hallo beste Berner liefhebbers,

Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer moeten besluiten de ALV van 7 november te laten vervallen. Om toch verantwoording af te leggen gaan we als bestuur het een en ander communiceren via het clubblad en de website. Als bovenstaande besluit vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website en/of Facebook worden gecommuniceerd.

Let goed op jullie zelf en geniet van jullie grootste vriend.

Jan van Zetten, 7 oktober 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond