Dispensatie regeling i.v.m. de corona-maatregelen

Beste fokkers en beginnende fokkers,

Door de corona-maatregelen kan de komende raskeuring in juni niet doorgaan. De vraag naar pups uit onze goede fok is echter groot, en we willen daarin tegemoet komen. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer we weer gewoon onze raskeuring kunnen gaan houden. Daarom heeft het bestuur besloten om dispensatie te verlenen voor het fokken van een éénmalig nest, uit een niet-aangekeurde teef. Het betreft een eenmalige uitzondering voor een nestje zolang de Corona-maatregelen gelden in NL.

Reuen krijgen voorlopig geen dispensatie.

We verwachten van u, dat u uw fokplannen zorgvuldig overweegt; uiteraard kunt u bij ons terecht voor overleg en advies.

Wij hanteren de volgende regels voor dispensatie bij teven:

 1. u mag éénmalig een nest fokken, met de verplichting om de teef bij de eerst mogelijke raskeuring alsnog te laten aankeuren;
 2. uw niet gekeurde teef dient wel goede HD- en ED uitslagen te hebben. Het is misschien even zoeken en rondbellen maar er zijn dierenartsen die gewoon foto’s maken en ze worden ook beoordeeld door de Raad van Beheer.
 3. het blijft zo, dat alleen dekking is toegestaan met een door de VBSH goedgekeurde reu of een buitenlandse reu die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
 4. u meldt uw nest aan voor nestinventarisatie en informeert ook de gezondheidscommissie
 5. waar mogelijk laat u een levershunttest uitvoeren.
 6. teven die eerder bij de raskeuring zijn afgekeurd voor de fok mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok
 7. alle overige regels uit het VFR blijven gelden.

Het is in deze tijd van afstand houden niet gemakkelijk om een dekking te doen, en om pupmensen thuis te ontvangen. De verantwoordelijkheid ligt op uw schouders.

Het bestuur Vereniging de Berner Sennenhond, 11 mei 2020

UPDATE: Vanaf 12 septeber 2020 komt deze dispensatie regeling te vervallen zie: nieuws item van 29 augustus.

 

 

Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Hallo beste Berner liefhebbers,

In welke tijden zijn we nu weer aan beland? Tijden van onzekerheid maar ook van verbroedering. Terwijl we afgelopen periode een mooie 100% score hadden op de Raskeuring van goedgekeurde honden, zijn het nu tijden waarin we als bestuur ook duidelijk keuzes moeten maken in het belang van eenieder. Het waren geen moeilijke keuzes maar het kunnen voor individuele leden wel lastige besluiten zijn. De noodzakelijke besluiten zijn in het belang van de volksgezondheid en in lijn met de adviezen van de Raad van Beheer en overheid, die op het moment van schrijven gelden. Door de VBSH zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • De Fokkersdag van 11 april is geannuleerd.
 • De World Wide Bernese Walk van 16 mei is geannuleerd.
 • De KK-Match van 27 juni wordt verplaatst naar het najaar en zal onder voorbehoud worden gehouden op 19 september. De Bernerdag van 19 september komt hierdoor te vervallen.
 • De Raskeuring van 23 mei wordt onder voorbehoud verplaatst naar 27 juni.
 • De ALV van 18 mei gaan we naar een nog te bepalen datum verplaatsen.
 • De nesten die nu zijn/worden geboren en niet getest kunnen worden op levershunt wordt dispensatie Zodra het testen weer mogelijk is, dan stoppen we met het geven van dispensatie.
 • Nestinventarisaties worden tot nader order niet uitgevoerd en de puppen gaan zonder inventarisatie naar hun nieuwe eigenaars. Er zullen voor deze puppen geen certificaten worden afgegeven.

Als bovenstaande besluiten vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website worden gecommuniceerd.

Helaas in dit voorwoord weinig over onze geliefde Berner, we hopen dat deze crisis snel over is en we weer meer aandacht aan de Berner kunnen besteden. Ik wil besluiten jullie allemaal veel sterkte en wijsheid toe wensen. Let goed op jullie zelf en jullie dierbaren, geniet daarnaast van jullie grootste vriend de Berner Sennenhond.

Jan van Zetten, 23 maart 2020

Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Update: Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Hallo beste Berner liefhebbers,

Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer een aantal nieuwe besluiten moeten nemen en een aantal besluiten moeten herzien. Erg jammer maar het is helaas niet anders. We hopen dat de situatie snel verbetert zodat we weer, waarschijnlijk in aangepaste vorm, een aantal zaken kunnen opstarten. Tot die tijd hebben we deze additionele keuze moeten maken:

 • De KK-Match die we in eerste instantie verplaatst hadden naar 19 september zal dit jaar komen te vervallen, de situatie is daarvoor te onzeker. De 19e september willen we wel vrijhouden voor een evenement wat minder voorbereiding vergt. Zodra hier meer over duidelijk is, zullen we u hierover informeren.
 • De raskeuring van 23 mei die was verplaatst naar 27 juni kom te vervallen. Een tijdelijke dispensatie regeling is in de maak en zal binnenkort worden gepubliceerd.
 • De voorjaars ALV van 18 mei komt dit jaar te vervallen. De kandidaat-penningmeeester, Marnix van Boetzelaer, die we dan hadden willen laten kiezen hebben we gevraagd ad-interim alvast het bestuur te versterken.

Als bovenstaande besluiten vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website worden gecommuniceerd.

Let goed op jullie zelf en geniet jullie grootste vriend.

Jan van Zetten, 3 mei 2020

Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond