VAN DE BESTUURSTAFEL !!!!!

 
Hallo beste Berner liefhebbers,
Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer moeten besluiten de ALV van 7 november te laten vervallen. Om toch verantwoording af te leggen gaan we als bestuur het een en ander communiceren via het clubblad en de website. Als bovenstaande besluit vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website en/of Facebook worden gecommuniceerd.
Let goed op jullie zelf en geniet van jullie grootste vriend.
Jan van Zetten, 7 oktober 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Dispensatieregeling komt te vervallen

Beste fokkers en beginnende fokkers,

De ingesteld dispensatieregeling van 11 mei 2020 komt op 12 september 2020 weer te vervallen.

Op 12 september zal de raskeuring weer doorgang vinden en ook de nestinventarisatie is weer opgestart. Beide in aangepast vorm conform de maatregelen die men dient na te streven t.b.v. de corona preventie.

Als uw in de afgelopen periode een nest heeft gefokt en gebruik heeft gemaakt van de dispensatieregeling geef uw teef dan op voor de raskeuring.

De nesten worden weer verplicht voor nestinventarisatie. Als u het heeft opgegeven via de website, wordt er door de inventarisatoren contact met u opgenomen.

De testen op levershunt worden in Utrecht weer gedaan. Ook andere dierenartsen staan er weer voor open. Dus ook deze dispensatie vervalt.

De certificaten zullen weer worden gemaakt.

Het chippen door de Raad van Beheer gebeurt voorlopig nog op de “nieuwe wijze”. Er wordt van u verwacht met alle pups naar een bestemde plaats te gaan. Hiervoor krijgt u van de Raad bericht. Update 1 september 2020: Chipper wordt ook weer thuis gedaan. 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd; mochten er vragen zijn dan kunt u altijd een beroep op ons doen.

Vriendelijke bernergroet namens het bestuur Vereniging de Berner Sennenhond, 29 augustus 2020

Manon Schrijver

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MEDEDELING !!! Bernerdag 2020 gaat niet door.

 
Helaas hebben we het besluit genomen om de alternatieve Bernerdag 2020 niet door te laten gaan vanwege te weinig inschrijvingen. Deze dag zou gehouden worden op zaterdag 19 september te Apeldoorn. Degene die zich hadden opgegeven hebben hierover bericht gekregen van de organisatie.
Het spijt ons echt en hopen natuurlijk dat u op een volgend evenement weer van de partij zult zijn.
 
Vriendelijke Groet,
namens de organisatie
Joke Snel en Nicolette Somsen